Polityka prywatności

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest

Anas Lakrade

Buchenweg 13

55496 Mutterschied

E-mail: anas.lakrade@oilux-shop.com

Telefon: 01739053721

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych.

Dostęp do danych i hosting

Naszą stronę internetową można odwiedzać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, serwer internetowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera na przykład nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcę (dane dostępu) oraz dokumentuje dostęp. Te dane dostępu są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania witryny i ulepszenia naszej oferty. Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście wyważenia interesów, w prawidłowej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej.

Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy i nawiązania kontaktu

2.1 Przetwarzanie danych na potrzeby realizacji umowy

W celu przetwarzania umowy (w tym zapytań dotyczących i przetwarzania wszelkich istniejących roszczeń gwarancyjnych i roszczeń z tytułu przerw w świadczeniu usług, a także wszelkich ustawowych obowiązków aktualizacyjnych) zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, gromadzimy dane osobowe, jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże nam je w ramach zamówienia. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do przetworzenia umowy i bez nich nie możemy wysłać zamówienia. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć na stronie

Odpowiednie formularze zgłoszeniowe.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika, w szczególności przekazywania ich naszym usługodawcom w celu realizacji zamówień, płatności i wysyłki, można znaleźć w kolejnych sekcjach niniejszej polityki prywatności. Po zakończeniu

Po zakończeniu umowy przetwarzanie danych użytkownika zostanie ograniczone i zostaną one usunięte po upływie okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

2.2 Konto klienta

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, decydując się na otwarcie konta klienta, będziemy wykorzystywać jego dane w celu otwarcia konta klienta i przechowywania danych na potrzeby przyszłych zamówień na naszej stronie internetowej. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić, wysyłając wiadomość na opcję kontaktu opisaną w niniejszej polityce prywatności lub za pośrednictwem funkcji przewidzianej w tym celu na koncie klienta. Po usunięciu konta klienta dane zostaną usunięte, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie wykraczającym poza to, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

2.3 Nawiązywanie kontaktu

W kontekście komunikacji z klientem gromadzimy dane osobowe w celu przetwarzania zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże nam te dane podczas kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach bezwzględnie potrzebujemy danych do przetworzenia kontaktu. Jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wprowadzania danych. Po pełnym przetworzeniu zapytania dane zostaną usunięte, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

Przetwarzanie danych w celu realizacji wysyłki

W celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO przekazujemy dane użytkownika dostawcy usług spedycyjnych, któremu zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów.

Przetwarzanie danych na potrzeby płatności

Współpracujemy z następującymi partnerami w celu przetwarzania płatności w naszym sklepie internetowym: dostawcy usług technicznych, instytucje kredytowe, dostawcy usług płatniczych.

4.1 Przetwarzanie danych na potrzeby transakcji

W zależności od wybranej metody płatności, przekazujemy dane niezbędne do przetworzenia transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w ramach przetwarzania zamówień, lub zleconym instytucjom kredytowym lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to konieczne do przetworzenia płatności. Służy to realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych sami gromadzą dane wymagane do przetworzenia płatności, np. na własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie składania zamówienia. W tym zakresie zastosowanie ma polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych partnerów przetwarzających płatności i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszej polityce prywatności.

4.2 Przetwarzanie danych w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatności

W razie potrzeby przekazujemy naszym usługodawcom dalsze dane, które wykorzystują oni wraz z danymi niezbędnymi do przetwarzania płatności jako nasze podmioty przetwarzające w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatności (np. fakturowanie, przetwarzanie spornych płatności, wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed oszustwami i skutecznego zarządzania płatnościami, które przeważają w kontekście wyważenia interesów.

Reklama przez e-mail

Newsletter e-mail z rejestracją, śledzenie newslettera za osobną zgodą

Jeśli użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania naszego newslettera, będziemy wykorzystywać dane wymagane w tym celu lub podane osobno przez użytkownika w celu regularnego wysyłania mu naszego newslettera pocztą elektroniczną na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu, wysyłając wiadomość na opisaną poniżej opcję kontaktu lub korzystając z linku podanego w tym celu w biuletynie. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych wykraczających poza to, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

Jeśli użytkownik udzielił nam również zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na analizowanie naszego newslettera, będziemy również analizować jego interakcję z naszym newsletterem poprzez mierzenie, przechowywanie i ocenę współczynników otwarcia i kliknięć w celu projektowania przyszłych kampanii newsletterowych ("śledzenie newslettera").

Na potrzeby tej analizy wysyłane wiadomości e-mail zawierają technologie jednopikselowe (np. tzw. sygnały nawigacyjne, piksele śledzące), które są przechowywane na naszej stronie internetowej. W szczególności łączymy następujące "dane newslettera" do celów analizy

stronę, z której strona została zażądana (tzw. adres URL strony odsyłającej), datę i godzinę żądania,
opis typu używanej przeglądarki internetowej,
adres IP komputera wysyłającego żądanie,

adres e-mail,
data i godzina rejestracji i potwierdzenia

i technologie jednopikselowe z adresem e-mail lub adresem IP użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, indywidualnym identyfikatorem. Linki zawarte w biuletynie mogą również zawierać ten identyfikator.

Rezygnacja z subskrypcji biuletynu jest możliwa w dowolnym momencie i może być dokonana poprzez wysłanie wiadomości do opisanej opcji kontaktu lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w biuletynie.

Informacje te są przechowywane tak długo, jak długo użytkownik subskrybuje biuletyn.

Pliki cookie i inne technologie

Informacje ogólne

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy technologii na różnych stronach, w tym tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie).

Ochrona prywatności dla urządzeń końcowych

Podczas korzystania z naszej oferty online używamy absolutnie niezbędnych technologii, aby móc świadczyć wyraźnie żądaną usługę telemedialną. Przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub dostęp do informacji, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, nie wymaga zgody w tym zakresie.

W przypadku funkcji, które nie są absolutnie niezbędne, przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub dostęp do informacji, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, wymaga jego zgody. Zwracamy uwagę, że jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, niektóre części strony internetowej mogą nie być w pełni użyteczne. Każda zgoda udzielona przez użytkownika pozostanie w mocy do momentu dostosowania lub zresetowania odpowiednich ustawień na urządzeniu.

Wszelkie dalsze przetwarzanie danych za pomocą plików cookie i innych technologii


Używamy takich technologii, które są absolutnie niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcji koszyka zakupów). Technologie te są wykorzystywane do gromadzenia i przetwarzania adresu IP, czasu wizyty, informacji o urządzeniu i przeglądarce, a także informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. informacji o zawartości koszyka zakupów). W kontekście wyważenia interesów służy to nadrzędnym uzasadnionym interesom w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Ustawienia plików cookie dla przeglądarki można znaleźć pod następującymi linkami:

Microsoft EdgeTM / SafariTM / ChromeTM / FirefoxTM / OperaTM

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy opisany w oświadczeniu o ochronie danych.

Opcje kontaktu i prawa użytkownika 7.1 Prawa użytkownika

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma następujące prawa:

zgodnie z art. 15 RODO, prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie określonym w tym artykule; zgodnie z art. 16 RODO, prawo do niezwłocznego żądania sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;

zgodnie z art. 17 RODO, prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne.

w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
ze względu na interes publiczny lub
jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

zgodnie z art. 18 RODO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim

dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych;
nie potrzebujemy już danych, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub
użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;

zgodnie z art. 20 RODO, prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi;

zgodnie z art. 77 RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady, użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla jego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.